• ชื่อผู้ประกอบการ : ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : TTK LOGISTICS (THAILAND)

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 8/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.ttkl.co.th/ex_web/index.php
 • ที่ตั้ง :700/187,189 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซอย ถนน บางนา-ตราด กม.57 จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า
 • โทรศัพท์ : 0 3846 8020-27

 • บริการพิเศษ

 • บริการบรรจุหีบห่อ
 • การจัดส่ง
 • ประกันภัย
 • มาตรฐานรางวัล

 • ISO 9000
 • มาตรฐานคลังสินค้า
 • ISO 14001
 • ISO 9001 : 2000

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :700/187,189 นิคมอมตะนคร ซอย อมตะ 9 ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :BOC-A1
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TTK-BAC
 • พื้นที่ : 10400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TTK-BOC
 • พื้นที่ : 22000 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :252 ซอย นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ แปลงยาว ตำบล หัวสำโรง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :GOC-1
 • พื้นที่ : 4000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :GOC-2
 • พื้นที่ : 4400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :WH-GBC
 • พื้นที่ : 800 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :911/88 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล เขาคันทรง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :EOC
 • พื้นที่ : 15092 ตร.ม


0

Branch

7

Storage

56992

Capacity