• ชื่อผู้ประกอบการ : ซีพีแรม

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CPRAM Company Limited.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 80/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.cpram.co.th/th/index.php
 • ที่ตั้ง :177 ซอย ถนน ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล ระแหง
 • โทรศัพท์ : 02-8448100


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :177 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล ระแหง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 2068.0625 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :13/5,13/15 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล คูขวาง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง Chill FG
 • พื้นที่ : 147.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง DC Cross dock
 • พื้นที่ : 198 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง FG Loading
 • พื้นที่ : 810 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง G130 Chill FG
 • พื้นที่ : 2144 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง Loading
 • พื้นที่ : 121.8 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :410 ซอย ถนน จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ เมืองขอนแก่น ตำบล ท่าพระ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Bun burger
 • พื้นที่ : 57.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F/G frozen
 • พื้นที่ : 126 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Meat store
 • พื้นที่ : 72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :R/M Frozen
 • พื้นที่ : 48 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :WIP Meat
 • พื้นที่ : 10.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :WIP Vegetable
 • พื้นที่ : 20.54 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :115 ซอย ถนน จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ พุนพิน ตำบล เขาหัวควาย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :พื้นที่รับและกระจายสินค้า
 • พื้นที่ : 187.425 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องกระบวนการจัดเรียงสินค้า
 • พื้นที่ : 687.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องจัดเก็บสินค้าแช่แข็ง
 • พื้นที่ : 131.08 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องตรวจสอบและปล่อยจ่ายสินค้า
 • พื้นที่ : 99.68 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องพักอุณหภูมิ
 • พื้นที่ : 35.836 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :177 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล ป่าสัก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :พื้นที่รับและกระจายสินค้ากระบวนการจัดส่งสินค้า
 • พื้นที่ : 197.064 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องกระบวนการจัดเรียงสินค้า
 • พื้นที่ : 687.94 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องจัดเก็บสินค้าแช่เยือกแข็ง
 • พื้นที่ : 135.36 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องตรวจสอบและปล่อยจ่ายสินค้า
 • พื้นที่ : 99.68 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องพักอุณหภูมิ
 • พื้นที่ : 35.836 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :789/173 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 1 Chill Meat
 • พื้นที่ : 44 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 10 Chock Point Chill
 • พื้นที่ : 110.36 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 11 Befor
 • พื้นที่ : 96.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 12 Load Chill
 • พื้นที่ : 15.84 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 13 Chill Vegetable
 • พื้นที่ : 100.32 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 14 Chill Meat
 • พื้นที่ : 177.76 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 2 Chill WIP
 • พื้นที่ : 28 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 3 Antc Chill WIP
 • พื้นที่ : 18 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 4 Chill Vegetable
 • พื้นที่ : 51 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 5 Vegetable Preparat
 • พื้นที่ : 132 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 6 Chock Point Fro
 • พื้นที่ : 97.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 7 Chill dis
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 8 Load Frozen
 • พื้นที่ : 136.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 9 Load Chill
 • พื้นที่ : 54.54 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 1 cold storage
 • พื้นที่ : 576 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 2 Meat Storage
 • พื้นที่ : 121 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 3 Frozen dis
 • พื้นที่ : 220 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 4 Sortingdyster
 • พื้นที่ : 130.9 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :139 ซอย ฉลองกรุง 31 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ลาดกระบัง ตำบล ลำปลาทิว

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บสินค้า
 • พื้นที่ : 248.636 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องพักสินค้า
 • พื้นที่ : 52.582 ตร.ม


0

Branch

42

Storage

10772.8315

Capacity