• ชื่อผู้ประกอบการ : ปิติห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PITI COLD STORAGE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 81/2564
 • ที่ตั้ง :333,333/1 ซอย ถนน ท้ายบ้าน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน
 • โทรศัพท์ : 02-389-2213,02-389-5597,023954277,02-3950808


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :333,333/1 ซอย โรงงานกระดาษ ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 376 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 376 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 376 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 376 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 376 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 376 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 256 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 8
 • พื้นที่ : 658 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 9
 • พื้นที่ : 1104 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น A1
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น A2
 • พื้นที่ : 320 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น A3
 • พื้นที่ : 480 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น A4
 • พื้นที่ : 2240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น A5
 • พื้นที่ : 2090 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 48 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 48 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 3
 • พื้นที่ : 48 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 4
 • พื้นที่ : 48 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 5
 • พื้นที่ : 48 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 6
 • พื้นที่ : 48 ตร.ม


0

Branch

20

Storage

10092

Capacity