• ชื่อผู้ประกอบการ : เกษตรห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : AGRICUL COLD STORAGE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 82/2564
 • อีเมล์ : svimo2@gmail.com
 • ที่ตั้ง :29/2 ซอย ถนน รังสิต-นครนายก จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ธัญบุรี ตำบล บึงยี่โถ
 • โทรศัพท์ : 025331928


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :29/2 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ธัญบุรี ตำบล บึงยี่โถ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 3
 • พื้นที่ : 750 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

1650

Capacity