• ชื่อผู้ประกอบการ : คิงส์ เฟรช

 • ชื่อผู้ประกอบการ : King Fresh Co, Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 83/2564
 • อีเมล์ : kingsfresh@gmail.com
 • เว็บไซต์ : https://www.kingfreshfarm.com/
 • ที่ตั้ง :9/19 ซอย เทพกุญชร 2 ถนน เทพกุญชร 2 จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง
 • โทรศัพท์ : 0 2529 0907


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :9/19 ซอย เทพกุญชร 22 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 208 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

808

Capacity