• ชื่อผู้ประกอบการ : เคเอฟฟู้ดส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : KF FOODS LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 85/2564
 • อีเมล์ : sa-nga@kingfisher.co.th
 • เว็บไซต์ : www.kingfisher.co.th
 • ที่ตั้ง :1 ซอย ถนน บ้านปลายคลองครุ จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี
 • โทรศัพท์ : 034-417444

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C2
 • พื้นที่ : 828 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :N1
 • พื้นที่ : 576 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :N2
 • พื้นที่ : 576 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :N3
 • พื้นที่ : 576 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :N4
 • พื้นที่ : 576 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :N5
 • พื้นที่ : 576 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :N6
 • พื้นที่ : 576 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S1
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S2
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S3
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S4
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S5
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S6
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม


0

Branch

13

Storage

9684

Capacity