• ชื่อผู้ประกอบการ : โชคนาวีห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ :

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 86/2564
 • ที่ตั้ง :28 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสงคราม อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ตำบล แหลมใหญ่
 • โทรศัพท์ : 034-771407-8


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :28 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสงคราม อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ตำบล แหลมใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 692.7375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 694.26 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 1108.989 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 711.3925 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 709.829 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 1138.8534 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 39.8895 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 39.8895 ตร.ม


0

Branch

8

Storage

5135.8404

Capacity