• ชื่อผู้ประกอบการ : โชคมหาชัยมารีน

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CHOKMAHACHAI MARINE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 87/2564
 • อีเมล์ : cmm@outlook.co.th
 • ที่ตั้ง :79/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี
 • โทรศัพท์ : 034834455-6

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :79/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 480 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 10
 • พื้นที่ : 224 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 11
 • พื้นที่ : 224 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 12
 • พื้นที่ : 160 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 13
 • พื้นที่ : 256 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 0 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 3
 • พื้นที่ : 640 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 4
 • พื้นที่ : 399 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 5
 • พื้นที่ : 551 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 6
 • พื้นที่ : 176 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 7
 • พื้นที่ : 1080 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 8
 • พื้นที่ : 576 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 8-2
 • พื้นที่ : 144 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 9
 • พื้นที่ : 576 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 3-6
 • พื้นที่ : 31.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 1-2
 • พื้นที่ : 58.75 ตร.ม


0

Branch

16

Storage

5576.25

Capacity