• ชื่อผู้ประกอบการ : เทพมณี โคลด์สตอเรจ (จันทบุรี)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : THEPMANEE COLDSTORAGE(CHANTHABURI) CO.LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 89/2564
 • ที่ตั้ง :44 ซอย เจริญกรุง 69 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สาทร ตำบล ยานนาวา
 • โทรศัพท์ : 02-675-0711-2


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :121 ซอย ถนน จังหวัด จันทบุรี อำเภอ นายายอาม ตำบล นายายอาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 2412 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 2412 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 612 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 612 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 612 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 612 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

7272

Capacity