• ชื่อผู้ประกอบการ : เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : BEST BONDED WAREHOUSE COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 9/2564
 • เว็บไซต์ : http://bbwnavanakorn.onclouds365.com
 • ที่ตั้ง :3/2-4 ซอย ถนน กิ่งแก้ว (บางนา-ตราด กม.12) จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล ราชาเทวะ
 • โทรศัพท์ : (02) 294-4811-3,7501531-5

 • บริการพิเศษ

 • พิธีการศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้า
 • ประกันภัย
 • วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสินค้า
 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานคลังสินค้า

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :3/2-4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล ราชาเทวะ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 8000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 10000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 3
 • พื้นที่ : 0 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :14/2-9 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล เชียงรากน้อย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 14256 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 17820 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 3
 • พื้นที่ : 16632 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

66708

Capacity