• ชื่อผู้ประกอบการ : ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : THAI AGRO EXCHANGE CO,.LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 90/2564
 • อีเมล์ : karunaw@talaadthai.com
 • เว็บไซต์ : www.talaadthai.com
 • ที่ตั้ง :31 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง
 • โทรศัพท์ : 02 908 4490-9

 • มาตรฐานรางวัล

 • GMP
 • ISO 14001: 2004
 • ISO 9001 : 2008
 • HACCP
 • HALAL
 • อื่นๆ

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :101 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

900

Capacity