• ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : THAI MAX COLD STORAGE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 91/2564
 • อีเมล์ : sophon@thaimax.co.th
 • เว็บไซต์ : www.thaimax.co.th
 • ที่ตั้ง :99/9 ซอย วัดบัวโรย ถนน บางนา-ตราด กม.23 จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง
 • โทรศัพท์ : 02-181-7150-5

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :99/9 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 19 (TM3)
 • พื้นที่ : 50.35 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :78/3 2 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล พิมพา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TM2(ห้อง 21-24)ห้องใหญ่
 • พื้นที่ : 7252.28 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TM2(ห้อง 31)
 • พื้นที่ : 512.12 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TM2(ห้อง11)
 • พื้นที่ : 466.69 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TM2(ห้อง41,42)
 • พื้นที่ : 2048.48 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TM2(ห้อง51,52)
 • พื้นที่ : 2048.48 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TM2(ห้อง71)
 • พื้นที่ : 281.52 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TM2(ห้อง72)
 • พื้นที่ : 281.52 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 61 (TM2)
 • พื้นที่ : 55.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 62 (TM2)
 • พื้นที่ : 55.2 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :65/1 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล ราชาเทวะ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TM1อาคาร1(ห้อง6)
 • พื้นที่ : 2970 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TM1อาคาร2(ห้อง1)
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TM1อาคาร2(ห้อง2)
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TM1อาคาร2(ห้อง3)
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TM1อาคาร2(ห้อง4)
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TM1อาคาร2(ห้อง5)
 • พื้นที่ : 97.5 ตร.ม


0

Branch

16

Storage

17259.34

Capacity