• ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยเวิลด์ฟู้ดส์แอนด์ฟรุตส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : THAI WORLD FOODS AND FRUITS.CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 93/2564
 • อีเมล์ : ไทยเวิลด์ฟู้ดส์แอนด์ฟรุตส์
 • ที่ตั้ง :70 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง
 • โทรศัพท์ : 02-9086698


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :70 ซอย เทพกุญชร 35 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 135 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 90 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 135 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 135 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 135 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

870

Capacity