• ชื่อผู้ประกอบการ : ธารสมุทรฟู้ด

  • ชื่อผู้ประกอบการ : TRANSAMUT FOOD CO.,LTD.

  • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
  • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 94/2564
  • ที่ตั้ง :30 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 51 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางพลัด ตำบล บางบำหรุ
  • โทรศัพท์ : 02-4344116-7


0

Branch

0

Storage

0

Capacity