• ชื่อผู้ประกอบการ : บางกอกโคลด์สโตริจ เซอร์วิส

 • ชื่อผู้ประกอบการ : BANGKOK COLD STORAGE SERVICE LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 95/2564
 • ที่ตั้ง :1377 ซอย ถนน เทพารักษ์ จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล เทพารักษ์
 • โทรศัพท์ : 02-3835641-4


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1377 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล เทพารักษ์

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CS-1
 • พื้นที่ : 280 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CS-10
 • พื้นที่ : 295.9 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CS-10/1
 • พื้นที่ : 55.65 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CS-2
 • พื้นที่ : 189 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CS-3
 • พื้นที่ : 280 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CS-4
 • พื้นที่ : 210 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CS-5
 • พื้นที่ : 210 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CS-6
 • พื้นที่ : 203 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CS-7
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CS-8
 • พื้นที่ : 248 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CS-8/1
 • พื้นที่ : 61.65 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CS-9
 • พื้นที่ : 390.05 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S-1
 • พื้นที่ : 560 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S-2
 • พื้นที่ : 382.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S-3
 • พื้นที่ : 214.95 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S-4
 • พื้นที่ : 133 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S-5
 • พื้นที่ : 120 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :777 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C-1
 • พื้นที่ : 560 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C-2
 • พื้นที่ : 560 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C-3
 • พื้นที่ : 560 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C-4
 • พื้นที่ : 560 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F-1
 • พื้นที่ : 1120 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F-2
 • พื้นที่ : 1680 ตร.ม


0

Branch

23

Storage

9113.7

Capacity