• ชื่อผู้ประกอบการ : ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PITI CENTER COLD STORAGE CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 96/2564
 • อีเมล์ : piti_center@hotmail.com
 • ที่ตั้ง :9/9-10 ซอย ถนน พหลโยธิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล ลำไทร
 • โทรศัพท์ : 035 257 000-3


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :9/9-10 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล ลำไทร

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 5760 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 8
 • พื้นที่ : 624 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 9
 • พื้นที่ : 96 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 3
 • พื้นที่ : 72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 4
 • พื้นที่ : 72 ตร.ม


0

Branch

13

Storage

11568

Capacity