• ชื่อผู้ประกอบการ : ปิติฟู้ดส์วังน้อย

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PITI FOODS WANG NOI CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 97/2564
 • อีเมล์ : pitifoods855@hotmail.com
 • ที่ตั้ง :85 ซอย ถนน พหลโยธิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล สนับทึบ
 • โทรศัพท์ : 035-723-431-6

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :85 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล สนับทึบ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 14208 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 13248 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 6624 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

34080

Capacity